Celem terapii Integracji Sensorycznej (SI) jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka i tym samym poprawa zdolności dziecka

do prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne ( wzrok,słuch, dotyk, smak, węch ) oraz bodźce płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnetrzne ( równowagi i czucia głebokiego ).

Terapia SI ma charakter zabawy ruchowej, podczas której dostarczany jest dziecku rodzaj stymulacji najbardziej odpowiedniej dla jego systemu nerwowego.

       Przedszkole posiada salę wyposazoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce

do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.