„Usprawnianie może pomóc dziecku w rozwinięciu jego potencjalnych możliwości funkcjonalnych. Jeżeli zostanie rozpoczęte wystarczająco wcześnie, zanim nieprawidłowe wzorce posturalne i motoryczne utrwalą się, to istnieje możliwość rozwoju prawidłowej organizacji mechanizmu kontroli ruchu.” Berta Bobath."

 

 Oferta usług fizjoterapeutycznych w naszym przedszkolu, skierowana jest do dzieci  z zaburzeniami rozwojowymi, wadami postawy oraz zespołami genetycznymi. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę i obejmuje elementy metod neurorozwojowych, w tym metody NDT-Bobath, PNF, Neurac, Dobosiewicz oraz masażu klasycznego. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz systematyczny trening, prowadzi do wzmocnienia gorsetu mięśniowego, utrwalenia nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała, poprawienia stabilizacji oraz zdolności równoważnych.  Podczas treningu ruchowego stymulowane są również układy: westybularny, proprioceptywny oraz dotykowy.