DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZK. 2021/22

     1/ 12.11. 2021 r.,

     2/ 24.12.2021 r.,

      3/ 07.01.2022 r.,

       4/ 02.05.2022 r.,

     5/ 17.06.2022 r.