"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat !"

 U W A G A

OD   19   KWIETNIA   ZAPRASZAMY   DZIECI   DO   PRZEDSZKOLA

         

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021/561 ze zm. ) od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkola.

           Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

               Informacje dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość znajdziecie Państwo w zakładce nauczanie zdalne.

            Zachęcamy rodziców do korzystania z materiałów przygotowanych i zamieszczanych przez nauczycieli na FACEBOOKU w zakładce aktualności.

 

            Przedszkole może prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci m. in. osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.          

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia do przedszkola jest złożenie przez rodzica poniżej załączonego wniosku.

Potrzebę zapewnienia opieki dziecku należy zgłosić z 1 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie - nr tel. 501 470 886,

605 218 966.

            

             

Rodzice w czasie ograniczenia stacjonarnego funkcjonowanie przedszkola mogą   korzystać

z zasiłku opiekuńczego

UWAGA

W dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacji do przedszkoli publicznych w Mysłowicach na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się  z poniżej zamieszczonymi informacjami.

 

Ważne

     Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej lecz zgłaszają je bezpośrednio do wybranego przedszkola.

            Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci wszystkie pomieszczenia i sprzęty w przedszkolu są na bieżąco dezynfekowane środkami dezynfekującymi i parownicą.

            Regularnie przeprowadzamy również ozonowanie pomieszczeń.

    

            Publiczne Przedszkole „Cudaczek”z Oddziałami Integracyjnymi swoim

        programem obejmuje dzieci od 2,5 do 7 roku życia.       

             Wiek ten to czas, w którym maluch zaczyna poznawać swoje możliwości,

        a my je doskonalimy. Wychwytujemy wszystko to, co najlepsze i co może

        zaprocentować w przyszłości. Dzieci u nas uczestniczą w zajęciach

        manualnych, ruchowych, intelektualnych, poznają rówieśników                       i uczą się komunikacji między sobą.
        Wszystkie zajęcia odbywają się w formie miłej
i wesołej zabawy.
        Kadra przedszkola to wykwalifikowane nauczycielki oraz opiekunki posiadające

        niezbędnie wykształcenie potrzebne do pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej.

                       Zajęcia odbywają się w godzinach 6:00 - 17:00.
         Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców.

       

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now