Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych
i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą
i przyjazną atmosferę. Wychowawcy w swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki
w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych oraz kursach w celu doskonalenia własnych umiejętności
i warsztatu pracy.
ORGAN PROWADZĄCY - WSPÓŁWŁAŚCICIELE  PRZEDSZKOLA

Dyrektor - mgr Henryk Karkoszka - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie w oświacie.

Wicedyrektor - mgr Alina Wojciechowska - nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - nauczanie zintegrowane,

terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo.

Studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie w oświacie.

PEDAGODZY

 Monika Kwak - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie

                              z przygotowaniem pedagogicznym - zintegrowana edukacja

                              wczesnoszkolna.

Weronika Malarek - nauczyciel kontraktowy - terapeuta, wykształcenie

                                      magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym -

                                      zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

                                      i oligofrenopedagogika.

                                      Studia podyplomowe - diagnoza i terapia pedagogiczna. 

Ilona Włodarz - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe

                              magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - zintegrowana

                              edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

                              Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika - edukacja

                              i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Anna Zambrowska - nauczyciel kontraktowy - terapeuta, wykształcenie wyższe

                           magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja

                           wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

                           i oligofrenopedagogika.

                           Studia podyplomowe - diagnoza i terapia pedagogiczna.

Anna Normantowicz - nauczyciel kontraktowy- wykształcenie wyższe

                                         magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  edukacja 

                                         wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

                                         Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika - edukacja

                                         i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

​Maria Krawczyk - Skipioł - nauczyciel kontraktowy - wykształcenie wyższe

                                                   magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

                                                  - pedagogika przedszkolna, First Certifikate

                                                    in English,

                                                    Studia podyplomowe :

                                                    - logopedia i medialna emisja głosu,

                                                    - surdopedagogika.

Stasik Anna - nauczyciel mianowany - wykształcenie wyższe magisterskie

                         z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie 

                         przedszkolne. Studia podyplomowe - logopedia,   

                         oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób

                         z niepełnosprawnością intelektualną.

Renata Gepfert - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie

                               z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna

                               i wychowanie przedszkolne

                               Studia podyplomowe :

                            - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

                            - oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób

                               z niepełnosprawnością intelektualną.

Monika Wiśniowska - nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie -

                                          wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika

                                          przedszkolna.


 Weronika Januszewska - nauczyciel stażysta,  wykształcenie licencjackie

                                                z przygotowaniem pedagogicznym  - zintegrowana

                                                pedagogika wczesnoszkolna i wychowania przedszkolne.       
Dagmara Szarama - nauczyciel dyplomowany - wykształcenie wyższe magisterskie

                                      z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie muzyczne.

                                      Kurs - rytmika.  

        
Antonina Waluś - nauczyciel dyplomowany - wykształcenie wyższe magisterskie

                                 z przygotowaniem pedagogicznym - teologia.

Emilia Czarnota - nauczyciel kontraktowy - logopeda - wykształcenie wyższe

                                 magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - filologia

                                 polska.

                                 Studia podyplomowe - logopedia i medialna emisja głosu,

                                                                         - terapia pedagogiczna i rewalidacja

                                                                           dziecka ze specjalnymi potrzebami

                                                                           edukacyjnymi,

                                                                        - neurologopedia,

                                                                        - terapia SI.

Marta Domagała - nauczyciel kontraktowy - psycholog, wykształcenie wyższe

                                  magisterskie - psychologia, przygotowanie pedagogiczne. 

                                  Studia podyplomowe :

                                  - Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna),

                                  - terapia pedagogiczna.

                                  Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Paulina Chmielowska - nauczyciel stażysta, wykształcenie wyższe

                                             magisterskie - fizjoterapia, terapeuta SI,

                                             przygotowanie pedagogiczne,

                                         - terapia ręki.

Agnieszka Łuczak- nauczyciel kontraktowy - wykształcenie wyższe magisterskie

                          z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna 

                          i wychowanie przedszkolne.

                          Studia podyplomowe :

                          - surdopedagogika

                          - tyflopedagogika. 

                          - oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób

                             z niepełnosprawnością intelektualną,

                          - wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna dziecka

                             ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                             Kurs Polskiego Języka Migowego.

Martyna Hołownia - nauczyciel stażysta - wykształcenie licencjackie

                                       z przygotowaniem pedagogicznym - filologia angielska.

Gabriela Ruczaj - wykształcenie wyższe licencjackie z przygotowaniem

                                 pedagogicznym - pedagogika ogólna i religijna.

                                 Instruktor rekreacji ruchowej - specjalność hipoterapia,

                                 licencjonowany dogoterapeuta.

                                 Studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

PERSONEL POMOCNICZY

Magdalena Grzesiak - woźna.

Elżbieta Fortunka - woźna.

Angelika Pudełko - woźna.

Natalia Sidło - woźna.

Bernadeta Miś - woźna.