Hipoterapia to nie nauka jazdy konnej, ale oddziaływanie ruchowe, sensoryczne, psychiczne i społeczne na dziecko za pośrednictwem  chodu konia.

    Koń wyzwala emocje, od początkowego strachu, po miłość.

Uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości oraz

umiejętniści podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ

na psychikę dziecka, motywuje do działania, uczy i daje chęć

do zmagania się z przeciwnościami losu.

 

Efekty hipoterapii :

 

- zmniejszenie napięcia mięśniowego,

- poprawa równowagi,

- poprawa lokomocji,

- poprawa ruchomości stawów kręgosłupa i kończyn,

- poprawa krążenia,

- wzrost pewności siebie,

- poprawa samooceny,

- poprawa mowy,

- poprawa koncentracji i koordynacji,

- ułatwianie kontaktów z rówiesnikami.