W dzisiejszych czasach pełnych agresji i brutalności mało jest miejsca na łagodne, pełne uczucia

i delikatności zachowania. Zachowania, które sa bezinteresowne, a które wyrażają tak wiele pozytywnych emocji. Takimi zachowaniami sa niewątpliwie zachowania psa.

 

DOGOTERAPIA to forma terapii kontaktowej prowadzona przy udziale specjalnie wyszkolonych psów.

 

     Co może dać pies . Jak w alfabecie zaczniemy od A - akceptację. Pies daje akceptację bez względu

na  wiek, deficyty, urodę czy możliwości ruchowe. B - bliskość. Wtulić się w jego ciepłe futro ... to już prawie zapomnieć o bólu i troskach. C - ciekawość. ciekawość świata. Pieski świat jest wspaniały, urozmaica dzieciom ich postrzeganie rzeczywistości. D - długo by jeszcze wymieniać, najlepiej przekonajcie się sami. Spotkanie z dogoterapią to fantastyczneniem  doświadczenie, które zaowocować może poprawą zdrowia, rozwojem i rozbudzeniem miłości do psów.

     Program proponowanych zajęć dostosowany jest do wieku i poziomu rozwoju dzieci.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć  podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną poprzez przełamanie bariery niepewności przed i kontaktem z psem, akceptowanie psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagreji u dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

     Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuch, dotyku i węchu.

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

 

Oferujemy :

- zajęcia grupowe,

- zajęcia indywidualne.