Jesteś na naszej stronie internetowej, czytasz ... , to znaczy że szukasz najlepszego przedszkola

dla swojego dziecka .

 

     Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

 

     Na początek wyobraź sobie swoje szczęśliwe dziecko, które dzięki zabawie i nauce w rodzinnej atmosferze, pod okiem fachowej kadry pedagogicznej poznaje otaczający świat.

 

     " CUDACZKI ", to mali badacze i odkrywcy. Dla nich wszystko jest nowe, pierwsze i fascynujące. My zrobimy wszystko, by doświadczania świata było nieustanną przygodą, która niesie ze sobą wiele praktycznej wiedzy i umiejętności.Wspomagamy, wspieramy, inspirujemy i stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju i integracji wszystkich dzieci. Towarzyszymy dziecku w jego rozwoju, budzimy ukryte zdolności i wzbogacamy doświadczenia, które wzmocnią ciekawość świata. Wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

      Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

 

Dlatego dzieciom :

ZAPEWNIAMY:


- doskonałą zabawę,
- realizację podstawy programowej wychowania

   przedszkolnego (zgodnie z MEN),
- pobudzanie zdolności plastycznych i muzycznych,
- spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
- naukę języka angielskiego,

- zajęcia ogólnorozwojowe ( plastyczne, muzyczne,

   techniczne, ruchowe),

- udział w wycieczkach i imprezach kulturalno-

   oświatowych,

- badanie zaburzeń i wad postawy,

- zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej

   i korekcyjnej,

- zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,

- diagnozę logopedyczną,

- zajęcia z logopedą,

- opiekę psychologa,

- zajecia dogoterapeutyczne,

- zajęcia hipoterapeutyczne,

- materiały papiernicze i plastyczne,

- zabawki i pomoce naukowe,

- środki czystości i higieniczne,

- napoje,

- śniadanie, obiad i podwieczorek.
 

GWARANTUJEMY:

- mało liczne grupy
- indywidualne podejście do każdego dziecka
- fachową opiekę
- ciepłą, domową atmosferę

 

DBAMY O ROZWÓJ:

Aktywności językowej
- zajęcia z języka angielskiego
- elementy metody Ireny Majchrzak
- elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Aktywno
ści matematycznej
- elementy metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Aktywności muzycznej
- słuchanie muzyki poważnej
- ćwiczenia rytmiczne
- ćwiczenia taneczne

Aktywności ruchowej
- elementy ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne
- ćwiczenia ruchowe wg metody Orffa
- ćwiczenia ruchowe wg metody R. Labana

Aktywności plastyczno technicznej
- ćwiczenia swobodnej ekspresji twórczej
- eksperymentowanie i doświadczanie (np. mieszanie barw)
- rysowanie, malowanie, wycinanie, układanie elementów

  na płaszczyźnie, a także lepienie, budowanie

  i konstruowanie z różnego materiału.