Realizujemy program wychowania przedszkolnego autorstwa
Iwony Grygorowicz pod tytułem :

 

                                     ZABAWY Z PORAMI ROKU                                       

  

              Jest to program uwzględniający całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

             

              Przed nami kolejny rok wspólnej  i fascynującej podróży, jaką jest wychowanie i opieka nad dziećmi. Podróży, która zaskakuje,  daje ogromną radość, buduje nowe doświadczenia i udowadnia,  że każdy przedszkolak jest wyjątkowy, ma własną, unikalną osobowość  i wymaga indywidualnego podejścia. Troska, szacunek, poczucie głębokiej odpowiedzialności – tymi wartościami kierowaliśmy się, wybierając program zabawy porami roku.

Pełny tekst programu wychowania przedszkolnego ZABAWY Z PORAMI ROKU       można znaleźć klikając poniżej.