Terapia logopedyczna to diagnoza nieprawidłowości rozwoju mowy oraz podjęcie oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

Oddziaływania te mają na celu m.in. usuwanie zaburzeń mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, likwidację pierwotnych oraz  wtórnych przyczyn i skutków, do których zalicza się zarówno psychologiczne

jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

  Pomoc logopedyczna obejmuje :

 

Dla dzieci :

- diagnozę logopedyczną,

- warsztaty edukacyjne,

- zajęcia indywidualne.

Dla rodziców :

- konsultacje,

- porady.