Terapia psychologiczna to zajęcia korekcyjno - kompensacyjne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, których celem jest m.in. stymulacja procesów poznawczych oraz wzmocnienie naturalnego potencjału rozwojowego dziecka poprzez dostarczanie mu odpowiednich narzędzi psychologicznych.

 

Pomoc psychologiczna obejmuje :

 

Dla dzieci :

- zajęcia grupowe,

- zajęcia indywidualne,

- obserwacje psychologiczną.

Dla rodziców :

- konsultacje indywidualne

- warsztaty edukacyjne,

- porady.