Rytmika - system edukacji muzycznej dzieci polegający

na wyrażaniu muzyki ruchem. Stwarza dzieciom sposobność

do fizycznego doświadczania muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe oraz pozostałe zmysły. Rozwija poczucie rytmu.

  

        "Ucho nie jest stworzone wyłącznie do słuchania. Ucho stworzone jest do pobudzania

mózgu i ciała".                                                               

                                                                                                                   /Alfred Tomatis/

 

  Muzyka  zajmuje znaczącą rolę w rozwoju

psychomotorycznym dziecka.

 Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka wzrasta

w okresie przedszkolnym i szkolnym. Jako czynnik towarzyszący zbiorowej grze i zabawie staje się ona środkiem integracji społecznej i przystosowania się do życia w zespole. Rozwija w dzieciach wrażliwość emocjonalną, pomysłowość, wyobraźnię, zdolności twórcze. Odtwarzanie muzyki poprzez grę na instrumentach perkusyjnych  posiada walor kształcący. Kształci zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność

do analizy i syntezy, do koncentracji uwagi. Poprzez czynny udział dziecka w zajęciach rytmicznych rozbudzają i rozwijają się jego zdolności muzyczne oraz muzykalność.

Do  podstawowych zdolności muzycznych należą:
  - poczucie  wysokości dźwięków,

  - wrażliwość na barwę dźwięków,

  - wrażliwość na głośność dźwięków,

  - poczucie wielogłosowości,

  - poczucie rytmu,

  - wyobraźnia muzyczna.

    Wykorzystując wczesne zainteresowanie dziecka muzyką można poprzez nią wpłynąć na kształtowanie się sfery uczuć, wyobraźni, podstaw twórczych, procesów poznawczych i myślenia . Muzyka zaspokaja  podstawową potrzebę dziecka jaką jest potrzeba radości. Wiadomy jest również terapeutyczny wpływ muzyki, jej działanie uspokajające, rekompensujące, wykorzystywane  w pracy z dziećmi mającymi zaburzenia słuchu, mowy, rozwoju psychicznego i rozwoju fizycznego.

    Śpiewanie piosenek jest jednym z czynników usuwających wady dzieci z zaburzeniami i/lub wadami wymowy. Ćwiczenia głosowe i oddechowe rozwijają aparat oddechowy - płuca, krtań, struny głosowe, usprawniają aparat mowy . Ruch przy muzyce jest przyjemnym dla dziecka sposobem ćwiczeń fizycznych, niezbędnych w rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu.  Podczas klaskania stukania, uderzania o kolana, pstrykania,  kształtuje się motoryka. To właśnie muzyka nadaje tempo ruchom

i organizuje je, przyczyniając się w ten sposób do ich usprawnienia. Dzieci wykonują je bez napięcia i przymusu.

    Muzyka  jest  doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny  rozwój dziecka , a zwłaszcza rozwój obu półkul mózgu wprowadzając  je w stan równowagi . Lewa półkula bierze udział w rozpoznawaniu rytmu i wysokości dźwięków, natomiast prawa - barwy dźwięku oraz przebiegu melodii.

Dowiedziono, że słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucia przestrzeni.

    Słuchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych. Muzyka ulepsza i utrwala proces zapamiętywania, ponieważ stymuluje układ limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma ścisły związek z uczeniem się. Muzyka ma ogromne znaczenie w życiu każdego dziecka, począwszy od okresu prenatalnego, poprzez poszczególne etapy rozwoju, aż do okresu pełnej dorosłości. Jej działanie ma szeroki wpływ emocjonalny na człowieka. Bez jej udziału nie do końca znane byłyby pojęcia piękna, harmonii, radości, smutku etc.