PRZEDSZKOLE  BEZPŁATNE !

  • wpisowe - 0,00 zł.

  • czesne - 0,00 zł.

  • nie pobieramy dodatkowej 1.00 zł. za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

  • dodatkowo płatne wyżywienie - 15,00 zł.

 

UWAGA : dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

                   ze względu na autyzm, zespół Aspergera i niepełnosprawności

                   sprzężone zwolnione są z opłat za wyżywienie.

 

Oferujemy bezpłatnie :

- naukę języka angielskiego,

- religię,

- zajęcia ogólnorozwojowe   ( plastyczne, muzyczne, techniczne, ruchowe),

- udział w wycieczkach i imprezach kulturalno-oświatowych,

- udział w spektaklach teatralnych, warsztatach,

- badanie zaburzeń i wad postawy,

- zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- diagnozę logopedyczną,

- zajęcia z logopedą,

- opiekę psychologa,

- rytmikę,

- dogoterapię,

- hipoterapię,

- fizjoterapię,

- terapię integracji sensorycznej,

- materiały papiernicze i plastyczne,

- zabawki i pomoce naukowe,

- środki czystości i higieniczne,

- napoje.