Organizacja  nauki na odległość

 

            Od dnia 29.03.2021 r.  rozpoczynamy prowadzenie zajęć w formie  kształcenia na odległość.

     W naszym przedszkolu od poniedziałku do piątku, nauczyciele przygotowują i przesyłają Państwu propozycje aktywności na każdy dzień, zgodnie z planem pracy, z podziałem na poszczególne grupy, za pomocą przedszkolnego Facebooka. Proponowane zabawy i inne formy aktywności pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego . Prosimy o korzystanie z zamieszczanych na naszym Facebooku propozycji : wirtualnych wycieczek, spektakli, zabaw, konkursów. Zachęcamy do systematyczności, pamiętając, że dziecko, szczególnie w wieku przedszkolnym potrzebuje stałego rytmu dnia. Pomyślcie jak będzie wyglądało Wasze domowe przedszkole. O której godzinie będziecie wykonywać zadania?, o której jest czas na bajkę? zabawy ruchowe itd. Byłoby świetnie, gdyby była to stała pora dnia. Można ułożyć harmonogram dnia na wzór przedszkolnego harmonogramu dnia i w formie np. rysunkowej przykleić w ważnym miejscu w domu?
W razie pytań i wątpliwości służymy wsparciem i pomocą. Jesteśmy stale z Wami, chętni do współpracy, codziennie. Podajemy adresy e-mail poszczególnych wychowawców grup. Zachęcamy do kontaktu. Wspieramy, inspirujemy i motywujemy się wzajemnie. Prosimy pamiętać, że każde dziecko rozwija się swoim tempem, Nie przesadzajmy z nadmiarem bodźców, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie dziecka zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne przedszkolaka. Proszę podchodzić do propozycji elastyczne, wybierajcie to, co nie sprawia trudności sprzętowych. Wspólnie, kreatywnie spędzajcie czas czerpiąc inspiracje z przesyłanych przez nas propozycji . Praca dziecka ma być oceniana. Do kontaktów między dziećmi i rodzicami, a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

 

Adresy  e-mail wychowawców :

- p. Weronika M. - cudaczekprzedszkole.w.malarek@gmail.com

- p. Anna Z. - cudaczekprzedszkole.a.judasz@gmail.com

- p. Monika - cudaczekprzedszkole.m.wisniowska@gmail.com

- p. Ilona - cudaczekprzedszkole.i.wlodarz@gmail.com

- p. Anna S. - cudaczekprzedszkole.a.stasik@gmail.com

- p. Anna N. - cudaczekprzedszkole.a.norm@gmail.com

- p. Renata - cudaczekprzedszkole.r.gepfert@gmail.com

- p. Weronika J. - cudaczekprzedszkole.w.janu@gmail.com

                                          PROSZĘ MAILOWO WYRAZIĆ CHĘĆ KONTAKTU Z NAMI

                                                          A MY NIEZWŁOCZNIE ODDZWONIMY!

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, przesyłają

materiały  do pracy zdalnej na adres e - mail rodziców.

Adresy e - mail :

- p. Marta – psycholog – cudaczekprzedszkole.m.domagala@gmail.com

- p. Marta K. - logopeda - cudaczekprzedszkole.m.krawczyk@gmail.com

- p. Emilia – logopeda – cudaczekprzedszkole.e.czarnota@gmail.com

- p. Paulina – fizjoterapeuta, terapeuta SI – cudaczekprzedszkole.p.chmiel@gmail.com